Zasady serwisu internetowego WebProgres.pl


WARUNKI OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.webprogres.pl/ (zwanego dalej „Serwis”).
  2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Dodawanie treści do strony jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu.
  2. Użytkownik publikuje treści w serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronie.
  3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze erotycznym, oraz innych treści przeznaczonej dla osób powyżej osiemnastego roku życia.
  5. Administrator ma prawo do edytowania treści umieszczanych przez Użytkownika lub nawet usuwanie ich, w przypadku łamania Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika
  2. Niezastosowanie się do regulaminu przez Użytkownika może skutkować usunięciem konta, lub zablokowaniem możliwości rejestracji przez Użytkownika.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 roku.